میز جلومبلی J100E

میز جلومبلی J100E

0 out of 5

706,000 تومان

۶
۴
۷
external

میز جلو مبلی J100E

ردیف مشخصات نما از روبرو
۱ R طول محصول = ۵۰ سانتی متر
۲ H ارتفاع از کف زمین تا روی سطح محصول = ۴۲ سانتی متر
۳ W وزن = ۱۱.۵ کیلوگرم
ردیف مشخصات نما از بغل
۱ E عرض محصول = ۵۰ سانتی متر